Wijzigingen afvalinzameling Ouder-Amstel

Geschreven door Op 5 februari 2021

De afvalinzameling in Ouder-Amstel gaat veranderen. Per 1 januari 2022 wordt de diftar ingevoerd.

Hierbij betaal je per keer dat je restafval wegbrengt. Door bewust om te gaan met afval kun je dus besparen.

Deze week staat er een interview in het Weekblad voor Ouder-Amstel met wethouder Axel Boomgaars. Hij legt uit waarom en wat er gaat veranderen.

Weekblad voor Ouder Amstel

Een win-winsituatie, vindt wethouder Axel Boomgaars. “Met diftar – dat staat voor: gedifferentieerde tarieven – gaan we vanaf 1 januari aanstaande mensen belonen die bewust met hun afval omgaan. Of eigenlijk belonen ze zichzelf. Want hoe minder restafval je naar de container brengt, des te minder betaal je. Bovendien belast je het milieu minder.”

Nog een verandering: PMD (plastic, metaal- en drinkpakken) wordt niet meer apart ingezameld. Dat kun je straks kwijt in de ondergrondse afvalcontainers samen met je restafval. “Dan hoef je dus niet meer met aparte bakken of zakken te slepen. Nog gemakkelijker ook.”

Wat gaan we straks betalen? En hoe? Volgens Boomgaars gaat dankzij diftar het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing aanzienlijk omlaag: “Onze grove berekeningen laten nu zien dat het vaste tarief straks per jaar tientjes lager wordt. Daarnaast – en dat is nieuw – ga je apart betalen voor je restafval. Ieder huisadres krijgt een speciaal pasje, daarmee open je de klep van de ondergrondse container waar je je afvalzak in stopt. Per keer betaal je een ‘tik’. De precieze bedragen voor vastrecht en tikken stelt de gemeenteraad vast eind dit jaar.”

En dat is goed voor het milieu? “De belasting die gemeenten van het Rijk moeten betalen op de verwerking van restafval wordt steeds hoger. Onze gemeente heeft de ambitie om de hoeveelheid restafval te verminderen: van vorig jaar nog 265 kilo per inwoner per jaar naar 100 kilo in 2025. Het wordt nog een hele kunst om dat te bereiken. Maar sinds GFT apart wordt ingezameld, is de hoeveelheid restafval in Ouder-Amstel duidelijk gedaald. Gemeenten die ons zijn voorgegaan laten zien dat een financiële prikkel stimuleert om nog beter te scheiden thuis: GFT blijft apart (ook bij de hoogbouw komen containers voor GFT) evenals glas, papier en textiel. Kortom, de mensen zullen bewuster omgaan met al hun afval.”

Maar je restafval wordt toch juist méér met PMD erbij? Sinds een tijdje heeft onze afvalverwerker in Amsterdam een scheidingsinstallatie, waarmee PMD uit het huishoudelijk afval kan worden gevist. Boomgaars: “Deze nascheiding levert een milieurendement op dat vergelijkbaar is met thuis scheiden. Dan kiest Ouder-Amstel voor het gemak.”

Dat wordt wennen allemaal… “Rond de zomer gaan we de pasjes uitdelen. Na de zomer tot en met december kunnen de containers alleen nog met dat pasje worden gebruikt, maar zonder dat het geld kost. Dan kan iedereen alvast oefenen en kan de gemeente eventuele kinderziektes eruit halen. Met ingang van januari 2022 gaan de containers alleen nog open met een pasje waar voldoende saldo op staat.”

“We snappen dat er veel verandert voor de mensen. Op de website van de gemeente staan antwoorden op veel vragen. Mocht dat niet genoeg zijn, dan kan men ons mailen of maken we een afspraak. We willen graag helpen om te zorgen dat iedereen bewust afval kan besparen.”


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp