Beleidsplan Duurzaamheid unaniem door de Raad aangenomen

Geschreven door Op 5 april 2024

Er ging wat water door de Ouderkerkerplas, maar uiteindelijk werd het ‘Beleidsplan Duurzaamheid’ unaniem aangenomen. De commissie had al eerder in breed verband lovend gereageerd, maar tevens werden in de commissie al de nodige amendementen en moties aangekondigd. Dit met voor elke fractie een eigen invalshoek en daarnaast was er nog het amendement Hilbrands (VVD lid).

Het eerste amendement kwam van de VVD. Met een verwijzing naar het coalitieakkoord werd de regel om een onderzoek naar windturbines te doen, met een meerderheid van stemmen geschrapt uit het plan. Breder was de steun om naast aandacht voor zon- en windenergie ook onderzoek te doen aan andere alternatieven zoals aquathermie en geothermie. Met deze punten wordt het Beleidsplan verruimd. Een amendement wat bleef haken op een gelijke stemming (7-7) en het daarmee niet haalde kwam van raadslid Hilbrands. Zijn idee was om mee te liften op een provinciaal onderzoek naar een vorm van kernenergie. Dit viel bij een aantal partijen even in het verkeerde keelgat. In zijn toelichting gaf Hilbrands aan dat het niet gaat om de introductie van een centrale in onze gemeente, maar om mee te denken in een onderzoek naar nieuwe vormen van kernenergie.

De motie ‘Koop Lokaal’ van Ouder-Amstel Anders, om lokale ondernemers, waaronder installatiebedrijven, mee te nemen de uitvoering van het plan, werd bijna unaniem gesteund, opmerking was wel dat er voldoende ondernemers moeten zijn met de benodigde kennis. Op de motie ‘Deeltijdscooters’ van de PvdA kwam onvoldoende vervolg uit de raad en het college. Reactie was dat er nu al overlast is van deeltijdscooters (o.a. in Duivendrecht) en dat analyse bij buurgemeente Amsterdam heeft uitgewezen dat juist wandelaars overschakelen op de scooter, met ook daar veel overlast van deeltijdscooters. Het amendement van D66 om voor kantoren niet energielabel C maar A te hanteren, kreeg brede steun. Er kwam excuus van de wethouder voor een correctie, uitgangspunt in het plan had label A moeten zijn. Attentiepunt is wel de handhaving.

Een goed Beleidsplan wat met de amendementen en moties nader wordt verrijkt. Heel even leek het plan de avond niet te halen, maar na een aantal schorsingen kwam er toch eenheid in de fracties. Ouder-Amstel kijkt de komende jaren vanuit een breed perspectief naar duurzaamheid. Daarbij de opmerking (D66 en GroenLinks) om vooral ook als gemeente het goede voorbeeld te geven.

Wetenschap: Impact duurzaamheidambities in organisaties

Niet alleen de overheid maar ook bedrijven en organisaties zijn druk met de implementatie van duurzaamheid. Dit niet alleen vanuit wet- en regelgeving, maar ook vanuit een maatschappelijke impact die bedrijven en organisaties willen maken, de zogenaamde ‘Governance Code Sustainability’. Wetenschapper prof.  dr. Karen Maas (directeur Impact Centre Erasmus) heeft hiertoe een aantal modellen ontwikkeld waarmee de maatschappelijke impact van duurzaamheidambities kan worden bepaald. Maas kent vijf typen modellen voor duurzaamheid. In het basis businessmodel, het klassieke model (1), staat geld centraal. In elk volgend model wordt de invloed van maatschappelijke impact steeds groter. In het tussenmodel (3), zit je in een spagaat, en in het ultieme model (5) draait alles om impact en niet meer om geld (voorbeeld: een vermogensfonds wat uitkeert o.b.v. rendementen). De modellen worden op meerdere platforms ingezet, maar o.a. bij sponsoring in sport is duurzaamheid of Sustainability herkenbaar. Veel grote bedrijven vragen bij sponsoring een maatschappelijke impact. Al met al mogelijkheden voor bedrijven en organisaties om mede vorm te geven aan duurzaamheid.

Auteur: Henk P. Blok


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp