Start baggeren vaarweg Amstel

Geschreven door Op 5 april 2024

Provincie Noord-Holland heeft opdracht gegeven om in april op twee plekken te starten met het baggeren van de Amstel. Tussen de Tolhuissluis en Vrouwenakker wordt met een kraan vanaf een ponton op het water gebaggerd. Tegelijkertijd wordt met een kraanschip verschillende ondiepe punten tussen Uithoorn en Amsterdam weer op diepte gebracht. Dit onderhoud is nodig zodat dat de Amstel voor de beroepsvaart en recreatievaart diep genoeg en dus bevaarbaar blijft.

 

Planning

De baggerwerkzaamheden vinden plaats van april tot augustus 2024.

  • In april wordt tussen Uithoorn en de Berlagebrug (Amsterdam) met behulp van een kraanschip gebaggerd bij een aantal knelpunten voor de scheepvaart.
  • Van april tot en met mei wordt vanaf een ponton met een kraan de vaarweg over de hele breedte van de rivier tussen de Tolhuissluis en Vrouwenakker gebaggerd.
  • In juni en juli wordt vanaf een ponton gebaggerd over de hele breedte van de rivier tussen Vrouwenakker en Uithoorn.

Weinig hinder

Er wordt gebaggerd op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Naar verwachting zullen de werkzaamheden weinig hinder opleveren voor de directe omgeving. Tijdens de werkzaamheden kan recreatie en scheepvaart gewoon gebruik maken van de Amstel. Zij dienen wel veilige afstand te houden van de werkzaamheden en de schepen die de bagger (naar verwachting twee keer heen-en-weer per dag) verschepen via de Amstel, Nieuwe Herengracht, het IJ en Markermeer naar het baggerdepot in Kampen.

 

Actuele informatie

Bent u benieuwd wanneer er waar wordt gebaggerd? Op het portal www.baggerenamstel.nl van de aannemer vindt u actuele informatie. Tijdens de werkzaamheden kunt u hier zien waar de werkzaamheden op dat moment zijn.

Spreekuur

Het baggeren wordt uitgevoerd door aannemer J.P. Schilder BV uit Ursem. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is er iedere maandag (vanaf maandag 8 april) van 14.30 uur tot 15.30 uur een inloopuur in de bouwkeet van de aannemer aan de Amsteldijk-Zuid 400 in Vrouwenakker. De omgevingsmanager en de uitvoerder van de aannemer zijn dan aanwezig. U kunt langskomen wanneer u vragen heeft of meer informatie wil.

Vragen of klachten

Bij vragen of klachten kan ook contact worden opgenomen met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland, telefoon: 0800 0200 600, e-mail: servicepunt@noord-holland.nl

Foto: Provincie Noord-Holland (ponton met kraan en schip waarin bagger wordt verzameld en verscheept)

 


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp