Bestemmingsplan akkoord: verbreding A9 gaat door

Geschreven door Op 14 december 2019

Donderdag 12 december 2019 stemde de raad van Ouder-Amstel met een minieme meerderheid (7 stemmen voor en 6 stemmen tegen) in met het bestemmingsplan ‘A9 verbreding Ronde Hoep’. Dit maakt de verbreding van de A9 mogelijk.

Ook ging de raad akkoord met een amendement van VVD, D66, Natuurlijk Belang, CDA en GroenLinks over toevoeging van de volgende zinsnede: ‘De gemeente verleent medewerking voor zover dat in lijn is met de aangenomen motie in de Tweede Kamer van 3 december 2019 om af te zien van het kappen van bomen langs de A9 voor de aanleg van een verzorgingsplaats inclusief tankstation.’

Wethouder Rineke Korrel: Het aannemen van de motie van GroenLinks door de Tweede Kamer geeft vertrouwen dat de verzorgingsplaats met tankstation niet door zal gaan. Dit betekent dat een groot aantal bomen niet gekapt hoeft te worden. Een prachtig resultaat dankzij de inspanningen van onze inwoners, vooral van het Burgerinitiatief ‘Stop de bomenkap’, de online-petitie en de petitie leerlingen Jan Hekmanschool. Een meerderheid van de raad heeft ingestemd met het bestemmingsplan in het vertrouwen dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat de motie zal uitvoeren. Wij verwachten een spoedige reactie haar kant.’


Huidig nummer

Titel

Artiest

Background
WhatsApp Chat
Send via WhatsApp